Aktywacja konta

Podaj adres email użyty podczas rejestracji. Prześlemy na niego instrukcje dotyczące pierwszego logowania. Aktywacja konta oznacza akceptację regulaminu.

Regulamin

§1 - Definicje

 1. Użytkownik - każdy, kto korzysta z serwisu club.kartingmanager.pl
 2. Operator - firma miiConsulting z siedzibą w Katowicach, dostawca oprogramoania KartingManager oraz operator serwisu club.kartingmanager.pl
 3. Tory - tory gokartowe, które korzystają z systemu KartingManager

§2 - Postanowienia ogólne

 1. Aktywując konto użytkownik wyraża zgodę na zaimportowanie wszystkich jego danych z systemów na Torach.
 2. Aktywując konto użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora.
 3. Aktywując konto użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości (również reklamowych) od Operatora.
 4. Aktywując konto użytkownik wyraża zgodę na przeglądanie wybranych jego danych przez innych Użytkowników (najlepsze czasy, wyniki zawodów, itp).
 5. Operator zobowiązuje się do przechowywania danych Użytkownika w sposób bezpieczny, zgodny z wymaganiami GIODO.
 6. Operator zobowiązuje się do nie udostępniania danych Użytkowników firmom trzecim.
 7. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dane prezentowane w portalu były aktualne i prawidłowe.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sytuacje będące konsekwencją prezentacji nieprawdziwych danych w systemie (np. błędne wyniki zawodów).

§3 - Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualna wersja regulaminu zawsze będzie dostępna online na stronach club.kartingmanager.pl
 2. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać stosowne oświadczenie woli drogą mailową na adres biuro@kartingmanager.pl

×